BESTEL ONLINE
SNELLE BEZORGING
Uitstekende service

Recht op retournering


Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. U heeft het recht om binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde de goederen in bezit heeft genomen, zonder opgaaf van redenen, overeenkomsten met ons aan te gaan, bijv. B. leveringen van goederen te herroepen. In het geval van een enkele bestelling die afzonderlijk werd geleverd, begint deze periode met de ontvangst van de laatste levering.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen door middel van een duidelijke verklaring van uw beslissing:

 WeVi - Inh. Jonas Werner

 Stadtring 39  

 48527 Nordhorn  

 Telefoon: +49 (0) 1577/545 7065  

 E-mail: info@wevi-machines.de  

De kennisgeving moet vóór het verstrijken van de termijn worden verzonden om uw herroepingsrecht te waarborgen.

 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping terug. Dit is exclusief extra kosten die zijn ontstaan ​​door individuele afspraken zoals de keuze voor een ander type levering. Tenzij anders met u is overeengekomen, gebruiken wij voor de terugbetaling het betaalmiddel dat in de oorspronkelijke transactie is gebruikt. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.  

 De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen, op de dag van de herroeping, aan ons worden geretourneerd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van de retourzending.  

 U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit kan worden toegeschreven aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.  

 De herroeping is uitgesloten als de goederen niet geprefabriceerd zijn en de consument een individuele selectie heeft gemaakt voor de productie ervan of deze duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Nederlands Klantenservice: info@wevi-machines.de